Добре дошли

Публикон ООД е учредена през 2014 г. със седалище в гр. София, България.

Родена съм в България, учила съм в Техническия университет в гр. София и в Икономическия университет във гр. Виена.

 

Благодарна съм, че имах възможност да придобия богат опит в сферата на комуналните услуги в дейността ми като главен изпълнител и ръководител на проекти в публичния сектор. Като изпълнителен директор на отдел „Улично осветление” в световна компания, лидер на пазара извършвах дейност като ръководител на редица проекти за енергийна ефективност както в Австрия, така и в страни от региона на Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа, ОНД.

 

Заедно с моя екип и партньори, моята цел и ангажимента на „Публикон” към нашите клиенти е да предоставяме консултантски услуги и съдействие както на държавни институции, така и на частни дружества, предимно в енергийния сектор, относно

  • обществени поръчки, тръжни процедури и тръжни документации вкл. договори за възлагане на обществена поръчка;
  • управление на проекти и управление на риск.

Светлана Адамек – магистър по стопанско управление

 

Главен изпълнителен директор и учредител на Публикон ООД